Articles

Ethical and legal regulations for the profession of nurse

Małgorzata Machota, Magdalena Sikora, Zbigniew Kopański, Małgorzata Chajneta, Lukas Kober

Ethical aspects of palliative care behaviour

Magdalena Sikora, Grażyna Tomiak, Zbigniew Kopański, Małgorzata Chajneta, Lukas Kober

Professional ethical dilemmas of nurses in terms of care palliative

Magdalena Sikora, Monika Mazurek, Zbigniew Kopański, Małgorzata Chajneta, Snigana Sokolnyk

Blockchain-based applications in various areas of healthcare functioning

Szczepan Jakubowski, Artur Romaszewski, Wojciech Trąbka, Mariusz Kielar, Zbigniew Kopański, Małgorzata Machota

Processing of medical data in the light of new technological and legal challenges

Artur Romaszewski, Wojciech Trąbka, Szczepan Jakubowski, Mariusz Kielar, Mariusz Duplaga, Zbigniew Kopański, Małgorzata Machota

Blockchain Technology in Healthcare Information Systems

Szczepan Jakubowski, Artur Romaszewski, Wojciech Trąbka, Mariusz Kielar, Zbigniew Kopański, Jan Tabak

An ethical portrait of a palliative and long-term care nurse

Magdalena Sikora, Grażyna Tomiak, Zbigniew Kopański, Małgorzata Chajneta, Snigana Sokolnyk

Oxidative stress and lipid peroxidation in patients with colorectal cancer – a preliminary research

Karolina Janion, Elżbieta Szczepańska, Ewa Nowakowska-Zajdel, Angelika Copija, Joanna Strzelczyk

Evaluation of cognitive function, functional efficiency and mood disorders in elderly hospitalized patients

Katarzyna Walkiewicz, Karolina Janion, Angelika Copija, Edyta Fatyga, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel