Journal of Clinical Healthcare (JCHC)

34-40 34 Journal of Clinical Healthcare 1/2018 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Oparzenia u dzieci (Burns in children) K Osmałek 1,A,D , F Furmanik 1,F , Z Kopański 1,2,E , L Zimnoch 1,B,C , S Dyl 1,B , J Rowiński 1,E , J Strychar 1,B 1. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Abstract - Epidemiology of burns in pediatric population is presented with attention being drawn to the morphological aspects. Also presented are the basics of burn severity assessment. The importance of burns to trauma-prone sites and circular burns has been discussed. Accident site management measures are discussed further in the article. The importance of properly delivered first care is highlighted and the role of medical rescue services at the accident site is summarized. Attention is drawn to the high risk of airway burns (inhalation injuries) in fire casualties. Symptoms characteristic for the increased risk of inhalation injury are presented. Also highlighted is the importance of the appropriate selection of the hospital treatment site. Key words - burns in children, epidemiology, burn severity assessment, accident scene management. Streszczenie - Przedstawiono epidemiologie oparzeń u dzieci, zwrócono uwagę na morfologiczne aspekty oparzenia, oraz podstawy oceny ciężkości oparzenia. Podkreślono znaczenie okolic wstrząsorodnych oraz oparzeń okrężnych. W dalszej części omówiono postępowanie na miejscu zdarzenia. Podkreślono znaczenie prawidłowo prowadzonej pierwszej pomocy, a także omówiono rolę ratownika medycznego na miejscu zdarzenia. Zaakcentowano, że u osób oparzonych np. w pożarach występuje duże ryzyko oparzenia dróg oddechowe (uraz inhalacyjny).Opisano objawy, których obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia urazu inhalacyjnego. Podkreślono także znaczenie właściwego wyboru miejsca leczenia szpitalnego poszkodowanego. Słowa kluczowe - oparzenia u dzieci, epidemiologia, ocena ciężkości oparzenia, postępowanie na miejscu zdarzenia. Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy - A - Koncepcja i projekt badania, B-Gromadzenie i/lub zestawianie danych, C-Analiza i interpretacja danych, D-Napisanie artykułu , E-Krytyczne zrecenzowanie artykułu, F-Ostateczne zatwierdzenie artykułu Adres do korespondencji - Prof. dr Zbigniew Kopański, Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. G. Narutowicza 35, PL-96-300 Żyrardów, e-mail : zkopanski@o2.pl Otrzymano: 20.07.2017. Zaakceptowano: 25.01.2018. WYBRANE ZAGADNIENIA Z EPIDEMIOLOGII Szacuje się, że oparzenia u dzieci stanowią 50–80% wszystkich oparzeń. Z reguły mają charakter przypadkowy, jednak u 3-10% dzieci oparzenia powstają w skutek nieprzypadkowy. W grupie dzieci do 4. roku życia oparzenia są drugą przyczyną zgonów urazowych, a u dzieci starszych – pierwszą. [1-3] U około 85% przyczyną oparzeń są gorące płyny (wrzątek i tzw. ciepło mokre). Rzadziej (w ok. 13% przypadków) oparzenia powstają w wyniku bezpośredniego kontaktu dziecka z płomieniem albo gorącym przedmiotem, u 3% dzieci przyczyną oparzenia jest substancja chemiczna, łuk elektryczny. Oparzeniu najczęściej ulęgają: tułów - u ok. 85%, kończyny górne - u ok. 65% oraz głowa - u ok. 50% poszkodowanych. [4-6] Szacuje się, że ok. 90% oparzonych dzieci wymaga hospitalizacji. Najczęściej są to oparzenia z powodowane ciepłem mokrym, oparzenia

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM5OTk=