Formularz określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu i oświadczenie o jego oryginalności

Oświadczenie o oryginalności artykułu (publikacji) i jego finansowaniu (składa pierwszy autor).

  • A. Koncepcja i projekt badania
  • B. Gromadzenie i/lub zestawianie danych
  • C. Koncepcja i projekt badania
  • D. Napisanie artykułu
  • E. Krytyczne zrecenzowanie artykułu
  • F. Ostateczne zatwierdzenie artykułu
  • G. Inne

Oświadczam że, w odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting* i guest authorship**.

Źródłem finansowania badań i artykułu były:

* ghostwriting - obejmuje zjawisko wnoszenia istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

** guest authorship - ( inaczej: „honorary authorship”) oznacza sytuację, w której udział danej osoby przy powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona autorem/współautorem publikacji.