Kolegium RedakcyjneProf. dr Zbigniew Kopański Redaktor Naczelny (Editor-in Chief)
Prof. dr Tadeusz Kasperczyk Z-ca Redaktora Naczelnego (Vice-Editor)


Redaktorzy działów (Deputy Editors)Prof. Elżbieta Grohans Redaktor działu (Deputy Editor) - Promocja i edukacja zdrowotna (Health promotion and education)
Prof. dr. Zbigniew Kopański Redaktor działu (Deputy Editor) - Kliniczne aspekty zdrowia i choroby (Clinical aspects of health and illness)
Prof. dr. Tadeusz Kasperczyk Redaktor działu (Deputy Editor) - Rehabilitacja i fizjoterapia (Rehabilitation and physiotherapy)
Dr Irena Brukwicka Redaktor działu (Deputy Editor) - Nauki humanistyczne a zdrowie (Humanities and health)
Prof. dr. Wojciech Trąbka Redaktor działu (Deputy Editor) - Technologie medyczne (Medical technologies)
Prof. dr. Wojciech Uracz Redaktor działu (Deputy Editor) - Miscellaneous
Mgr Zofia Ostroróg Redaktor językowy - język polski
Dr Gregory Sianos Redaktor językowy - język angielski
Dr Grażyna Tomiak Redaktor językowy - język rosyjski
Dr Adam Winiarz Redaktor statystyczny

Komitet Redakcyjny
(Editorial Committee)

Prof. Renata Chapman (Australia)

Prof. Martina Cichá (Republika Czeska)

Prof. Mike Cole (Wielka Brytania)

Dr Ágnes Czimbalmos (Węgry)

Prof. Patrick Flood (Kanada)

Prof. Anna Eliaszowa (Republika Słowacka)

Prof. Kornelia Kędziora- Kornatowska (Polska)

Dr Irina Klimkova (Ukraina)

Prof. Jana Kutnohorská (Republika Czeska)

Prof. Jacek Lewandowski (Polska)

Prof. Dariusz Mucha (Polska)

Prof. Grażyna Nowak-Starz (Polska)

Prof. Wojciech Piekoszewski (Polska)

Prof. Edward Saulicz (Polska)

Prof. Andriej Shpakov (Białoruś)

Prof. Margrét Thorsteinsdóttir (Islandia)

Prof. Moriya Tsuji (USA)

Prof. Marek Woźniewski (Polska)

Lista Recenzentów

Prof. Jan Bilski (Polska)

Prof. Eugeniusz Bolach (Polska)

Prof. Henry Brodaty (Australia)

Prof. Antoni Czupryna (Polska)

Dr Oleh Demkiv (Ukraina)

Prof. Alexei Dmitriev (Białoruś)

Prof. Jolanta Golec (Polska)

Prof. Valdemar Gunhild (Dania)

Prof. John Hodges (Wielka Brytania)

Dr Andrew Kertesz (USA)

Dr Margaretha Kitzberger (Austria)

Dr Reinhard Kitzberger (Austria)

Prof. Marek Klimek (Polska)

Dr Yaroslav Lishchynskyy (Ukraina)

Prof. Tadeusz Niedźwiecki (Polska)

Prof. Zygmunt Pucko (Polska)

Dr Gregory Sianos (Wielka Brytania)

Prof. Bunzel Stasicki (Niemcy)

Prof. Leopold Śliwa (Polska)

Prof. Adalbert Szmigielski (Katar)

Prof. Jacek Wilczyński (Polska)