<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014


Paper TitlePage

A Retrospective View on the Healthcare Reform of 1999-2004

Trochę retrospekcji - przebieg i kształt reformy służby zdrowia w latach 1999 - 2004

Authors: W Uracz, Z Kopański, I Brukwicka, D Krzemiński
Abstract (ENG): This article’s objective is to scrutinise the main tenets behind the new healthcare organisation system created in the period of 1999 to 2004 and present to this day. It also confronts the former system assumptions with the current reality present in the Polish healthcare.

Abstract (PL):
Artykuł ten ma przypomnieć główne założenia tworzonego w latach 1999-2004 nowego systemu organizacyjnego ochrony zdrowia obowiązującego do chwili obecnej. Pozwala również skonfrontować ówczesne założenia systemowe z obecną rzeczywistością panującą w ochronie zdrowia w Polsce.

'02-05

Haemostasis Disorders Accompanying the Neoplastic Process - Selected Issues

Zaburzenia hemostazy towarzyszące procesowi nowotworowemu - wybrane zagadnienia

Authors: Z Kopański, W Uracz, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors discuss selected issues related to haemostasis disorders accompanying the neoplastic process. Among others, the role of kinins, cancer cell adhesive receptors, and cancer procoagulants are discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń układu hemostazy towarzyszące rozwojowi procesu nowotworowego. Podkreślili m.in. rolę kinin, receptorów adhezyjnych komórek nowotworowych i prokoagulantu rakowego.

'06-08

Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations

Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci

Authors: A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Abstract (ENG): The paper discusses the role of parents in preventing the spreading of children’s infectious diseases. It emphasises the sig-nificance of the educational and promotional activities of nurses in the prevention of children’s infectious diseases. The most common categories of vaccinations are presented.

Abstract (PL):
Autorzy omówili rolę rodziców w zapobieganiu rozprzestrzeniania się dziecięcych chorób zakaźnych. Podkreślili znaczenie działań edukacyjno-promocyjnych pielęgniarki w profilaktyce zakaźnych chorób wieku dziecięcego. Przedstawili najczęściej stosowane podziały szczepionek

'09-12

Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations - Continued

Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci c.d.

Authors: A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Abstract (ENG): The paper discusses the programme and legal foundations of children’s prophylactic vaccinations. It characterises the obligatory vaccinations included in the current vaccination programme since a child’s birth until he or she is 19 as well as recommended vaccinations. The focus is on the fact that placing a vaccination on the list recommended by the Prophylactic Vaccination Programme is an obligation for doctors to inform parents on available vaccinations and their benefits.

Abstract (PL):
Autorzy omówili program i podstawy prawne szczepień ochronnych u dzieci. Scharakteryzowali szczepienia obowiązkowe prowadzone zgodnie z obowiązującym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia oraz szczepienia zalecane wskazując, że umieszczenie szczepionki na liście zalecanych przez Program Szczepień Ochronnych nakłada na każdego lekarza obowiązek informowania rodziców o możliwości jej zastosowania i płynących z tego korzyściach.

'13-16

Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations - Recommended Vaccinations

Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci - szczepienia zalecane

Authors: A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Abstract (ENG): The paper discusses prophylactic vaccinations recommended for children. It characterises pneumococcal and meningococcal vaccinations as well as those against chickenpox, rotaviruses and influenza.

Abstract (PL):
Autorzy omówili szczepienia ochronne zalecane u dzieci. Scharakteryzowali szczepienia przeciwko pneumokokom, meningokokom, ospie wietrznej, rotawirusom, grypie.

'17-19

DiseasesThe Role of Dental Hygienist in the Prevention Periodontium Diseases

Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce chorób przyzębia

Authors: M Jóźwik, Z Kopański, D Krzemiński, S Dyl
Abstract (ENG): The paper discusses the components of prophylactic ac-tions aimed at keeping the oral cavity healthy. The focus is on the role of a dental hygienist aimed at preventing from periodontium diseases. The attention is paid to historical and modern-day tasks related to prophylaxis in the profession.

Abstract (PL):
Autorzy omówili przykladowe dzialania profilaktyczne prowadzonyeh na rzecz zdrowej jamy ustnej. Nastepnie skupili sie na dzialaniach higienistki stomatologicznej zapobiegajacych rozwojowi chorób przyzebia. Zwrócili uwage na juz historyczne oraz wspólczesne zadania profilaktyki zdrowotnej w tym zawodzie.

'20-23