<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014


Paper TitlePage

On Effective Interpersonal Communication

O dobrej komunikacji interpersonalnej…

Authors: Radecka, I Łopacińska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, J Rowiński
Abstract (ENG): The authors present basic elements and principles of interpersonal communication. Among others, the posture and body movements are discussed. The significance of communicativeness in one’s social life is scrutinised.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili podstawowe elementy i zasady interpersonalnego komunikowania się. Zwrócili m.in. uwagę na postawę i ruchy ciała. Podkreślili rolę wyglądu w komunikowaniu się. Omówili znaczenie komunikatywności w życiu społecznym jednostki

'02-05

The Significance of Interpersonal Communication in Nursing

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie

Authors: Radecka, I Łopacińska, Z Kopański , I Brukwicka , Y Lishchynskyy, J Rowiński
Abstract (ENG): As noted by the authors, the currently implemented holistic model of care, it is necessary to have vast professional competences as well as the knowledge of the principles of interper-sonal communication. The authors emphasise the role of a nurse as an interlocutor as well as a listener to the complaints of a sick patient. A patient under the care of a nurse sends messages asking for help and expects that the nurse is professional and reliable enough to provide assistance. The paper emphasises the need for a nurse to be aware of the role she plays.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwage, ze we wspólczesnie realizowanym modelu holistycznym opieki nad chorym niezbedne jest posiadanie wysokich zawodowych kompetencji, ale takze znajomosci prawidlowych zasad komunikacji interpersonalnej. Podkreslili role pielegniarki nie tylko jako rozmówcy, ale takze czesto sluchacza skarg, narzekan, rozgoryczen, cierpienia osoby chorej. Pacjent, który oddaje sie pod opieke, wysyla komunikat z prosba o pomoc i oczekuje, ze jego prosba zostanie spelniona przez pielegniarke, która w swojej osobowosci i postawie ciala jest godna zaufania i profesjonalna w swoim fachu. Autorzy podkreslaja, ze jest wazne, aby pielegniarka byla swiadoma swojej roli.

'06-09

The Mechanism, Symptoms and Diagnosis of Tobacco Addiction

Mechanizm, objawy i rozpoznanie uzależnienia od tytoniu

Authors: D Nowak, M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, J Rowiński, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The paper discussed epidemiological outcomes of smok-ing tobacco and presents the pathological repercussions of nicotine to human organism. Also, the principles of treatment and prophy-laxis are described.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili epidemiologiczne skutki palenia tytoniu, zwrócili uwage na implikacje patologiczne,metody profilaktyki i leczenia.

'10-13

The Outcomes of Smoking

Skutki zdrowotne palenia tytoniu

Authors: D Nowak , M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, J Rowiński, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The paper discussed epidemiological outcomes of smok-ing tobacco and presents the pathological repercussions of nicotine to human organism. Also, the principles of treatment and prophylax-is are described.

Abstract (PL):
Autorzy nawiązali do epidemiologicznych skutków palenia tytoniu, przedstawili następstwa patologiczne powstające w organizmie człowieka a wynikające z nikotynizmu, omówili również główne zasady leczenia i profilaktyki uzależnienia od tytoniu.

'14-18

Nurses’ Knowledge on the Significance of Interpersonal Communication

Wiedza pielęgniarek na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w zawodzie - badania wieloośrodkowe

Authors: I Radecka, I Łopacińska, Z Kopański, I Brukwicka, J Rowiński
Abstract (ENG): The idea of communication is the ex-change of information and knowledge. In the nursing profession, communication is an integral part of patient care and has an im-mense influence on it. Effective communication is about express-ing oneself clearly. A question arises: to what extend do modern-day nurses know the principles and techniques of effective com-munication and can implement them in their professional activi-ties. In search of the answer, the authors embarked upon a study of their own.

Abstract (PL):
Idea komunikacji jest wymiana informacji, wiedzy. W zawodzie pielegniarki komunikacja jest integralna czescia procesu pielegnowania i ma ogromny wplyw na jego przebieg. Dobra komunikacja polega na przejrzystym sposobie wyrazu siebie. Powstaje pytanie do jakiego stopnia wspólczesna pielegniarka zna i potrafi zastosowac zasady i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej w czasie wykonywania swojej pracy zawodowej. W poszukiwaniu odpowiedzi autorzy podjeli badania wlasne.

'19-22

Tobacco Addiction Assessed by Middle School Youth

Uzależnienie od tytoniu w ocenie młodzieży gimnazjalnej - badania wieloośrodkowe antynikotynowe programy prewencyjne. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży na temat uzależnienia od tytoniu oraz określenie wielkości problemu uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży gimna-zjalnej.

Authors: D Nowak, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek
Abstract (ENG): Nicotine in the plant is a psychoactive substance stimulating human nervous system. It is responsible for the development of the addiction. Nowadays, the problem of smoking affects teenagers more and more. This makes anti-nicotine preven-tion programmes especially important. The aim of the study was to assess the youth’s knowledge on tobacco addiction and observe the magnitude of the tobacco addiction problem among middle school youth

Abstract (PL):
Nikotyna zawarta w roslinie jest psychoaktywna substancja dzialajaca na uklad nerwowy, która jest odpowiedzialna za rozwój uzaleznienia. Wspólczesnie problem palenia dotyczy w coraz wiekszym stopniu równiez i mlodziezy, co czyni niezwykle istotnymi

'23-26