<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Civilisation diseases and prevention


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) Civilisation diseases and prevention
Main Theme (PL) Choroby cywilizacyjne i ich prewencja
Edited by W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 03-07
Online since July, 2015
Authors W Kitajewska, W Szeląg, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) civilisation diseases, healthy lifestyle promotion, nurse as health promotion educator
Keywords (PL) choroby cywilizacyjne, promowanie zdrowego stylu życia, rola pielęgniarki jako edukatora promocji zdrowia
Abstract (ENG) The authors provided the general characteristics of civilisation diseases, also called lifestyle diseases. The focus is on physical, mental, spiritual and social ailments. The role of health promotion in confrontation with existing environmental dangers is emphasised. Additionally, the role of a nurse as an educator is highlighted
Abstract (PL) Autorzy przedstawili ogólna charakterystyke chorób cywilizacyjnych nazywanych tez chorobami XXI wieku. Zwrócili uwage na ryzyko zaburzen zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i duchowego oraz zdrowia spolecznego. Podkreslili role dzialan promujacych zdrowie, wobec istniejacych zagrozen srodowiskowych. Zwrócili takze uwage na role pielegniarki jako edukatora promocji zdrowia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share