<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Physical activity of the elderly as a condition for health and high quality of life


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) Physical activity of the elderly as a condition for health and high quality of life
Main Theme (PL) Aktywność fizyczna seniorów warunkiem zdrowia i dobrej jakości życia
Edited by T Kasperczyk
Pages 08-15
Online since July, 2015
Authors T Kasperczyk
Keywords (ENG) physical activity, health, advancing age
Keywords (PL) aktywność fizyczna, zdrowie, starzenie się
Abstract (ENG) The issues related to gerontology are more and more significant both in medical and social terms, which results from the growing percentage of the elderly population. It is estimated that the number of people over 70 years of age in industrialised countries will soon reach 45-50% of the population. Presently, the aim is to limit the frequency of age-related diseases and, above all, ensure the elserly have a decent quality of life. One of the major factors which can contribute to reaching these aims is exer-cise - physical activity. The aim of the paper is to show the role physical activity may have in the maintenance of good health, fitness and mental capacity in senility.
Abstract (PL) Problematyka gerontologiczna zyskuje coraz wieksze znaczenie zarówno w aspekcie medycznym, jak i spolecznym, co wynika ze wzrostu odsetka populacji ludzi starych. Szacuje sie, ze juz wkrótce liczba osób po siedemdziesiatym roku zycia w krajach uprzemyslowionych bedzie sie wahac pomiedzy 45 a 50% populacji. Wspólczesnie dazy sie do ograniczenia cze-stosci wystepowania chorób zwiazanych z wiekiem, a nade wszystko zapewnia sie seniorom dobra jakosc zycia. Jednym z naj-wazniejszych czynników, który moze przyczynic sie do osiagniecia tych celów jest ruch, a scislej aktywnosc fizyczna (AF). Celem artykulu jest ukazanie roli jaka AF moze odegrac w zachowaniu zdrowia, sprawnosci psychicznej i fizycznej w okresie starzenia sie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share