<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Fibromyalgia


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) Fibromyalgia
Main Theme (PL) Fibromialgia
Edited by Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 21-24
Online since July, 2015
Authors Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) fibromyalgia, epidemiology, pathogenesis, diagnostics, treatment
Keywords (PL) fibromialgia, epidemiologia, patogeneza diagnostyka, leczenie
Abstract (ENG) The authors discussed selected issues related to epidemiology, pathogenesis, diagnostics and fibromyalgia therapy. In particular, attention was paid to diagnostic mistakes made and therapeutic difficulties.
Abstract (PL) Autorzy omówili wybrane zagadnienia z epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i terapii fibromialgii. Szczególną uwagę zwrócili na błędy popełnianie przy rozpoznaniu choroby oraz trudności terapeutyczne.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share