<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Periodontium: development and structure


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) Periodontium: development and structure
Main Theme (PL) Rozwój i budowa przyzębia
Edited by M Jóżwik, Z Kopański
Pages 25-29
Online since July, 2015
Authors M Jóżwik, Z Kopański
Keywords (ENG) morphology, periodontium functions
Keywords (PL) morfologia, funkcje przyzębia
Abstract (ENG) Selected issues related to the development, morphology and functioning of the periodontium elements were presented. This article is an introduction to the issue of periodontium diseases discussed in the next paper.
Abstract (PL) Przedstawiono wybrane elementy z rozwoju, morfologii i funkcji poszczególnych elementów przyzębia. Artykuł ten stanowi wprowadzenie do tematyki chorób przyzębia przedstawionych w kolejnym artykule.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share