<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Periodontium diseases


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2014
Main Theme (ENG) Periodontium diseases
Main Theme (PL) Choroby przyzębia
Edited by M Jóżwik, Z Kopański
Pages 30-34
Online since July, 2015
Authors M Jóżwik, Z Kopański
Keywords (ENG) periodontium disease risk factors, clinic, prophylaxis
Keywords (PL) czynniki ryzyka chorób przyzębia, klinika, profilaktyka
Abstract (ENG) The article presents the aetiology of periodontium diseases. Particular attention is devoted to the factors dependent on patients themselves. What is more, selected clinical aspects of the diseases in this group were discussed with an emphasis on the prevention of periodontium diseases.
Abstract (PL) Przedstawiono etiologie chorób przyzebia, szczególna uwage zwracajac na czynniki zalezne od pacjenta. Przyblizono takze wybrane aspekty kliniczne tej grupy chorób, podkreslajac role profilaktyki chorób przyzebia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share