<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: A Retrospective View on the Healthcare Reform of 1999-2004


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014
Main Theme (ENG) A Retrospective View on the Healthcare Reform of 1999-2004
Main Theme (PL) Trochę retrospekcji - przebieg i kształt reformy służby zdrowia w latach 1999 - 2004
Edited by W Uracz, Z Kopański, I Brukwicka, D Krzemiński
Pages 02-05
Online since July, 2015
Authors W Uracz, Z Kopański, I Brukwicka, D Krzemiński
Keywords (ENG) healthcare reform, 1999-2004 period, Poland
Keywords (PL) reforma zdrowia, lata 1999-2004, Polska
Abstract (ENG) This article’s objective is to scrutinise the main tenets behind the new healthcare organisation system created in the period of 1999 to 2004 and present to this day. It also confronts the former system assumptions with the current reality present in the Polish healthcare.
Abstract (PL) Artykuł ten ma przypomnieć główne założenia tworzonego w latach 1999-2004 nowego systemu organizacyjnego ochrony zdrowia obowiązującego do chwili obecnej. Pozwala również skonfrontować ówczesne założenia systemowe z obecną rzeczywistością panującą w ochronie zdrowia w Polsce.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share