<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Haemostasis Disorders Accompanying the Neoplastic Process - Selected Issues


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014
Main Theme (ENG) Haemostasis Disorders Accompanying the Neoplastic Process - Selected Issues
Main Theme (PL) Zaburzenia hemostazy towarzyszące procesowi nowotworowemu - wybrane zagadnienia
Edited by Z Kopański, W Uracz, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 06-08
Online since July, 2015
Authors Z Kopański, W Uracz, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) cancer, haemostasis disorders
Keywords (PL) choroba nowotworowa, zaburzenia hemostazy
Abstract (ENG) The authors discuss selected issues related to haemostasis disorders accompanying the neoplastic process. Among others, the role of kinins, cancer cell adhesive receptors, and cancer procoagulants are discussed.
Abstract (PL) Autorzy omówili wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń układu hemostazy towarzyszące rozwojowi procesu nowotworowego. Podkreślili m.in. rolę kinin, receptorów adhezyjnych komórek nowotworowych i prokoagulantu rakowego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share