<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014
Main Theme (ENG) Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations
Main Theme (PL) Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci
Edited by A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Pages 09-12
Online since July, 2015
Authors A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Keywords (ENG) Prophylactic vaccinations applied to children, par-ents, educational and promotional activitie
Keywords (PL) szczepienia ochronne u dzieci, rodzice, pielęgniarki, działania edukacyjno-promocyjne
Abstract (ENG) The paper discusses the role of parents in preventing the spreading of children’s infectious diseases. It emphasises the sig-nificance of the educational and promotional activities of nurses in the prevention of children’s infectious diseases. The most common categories of vaccinations are presented.
Abstract (PL) Autorzy omówili rolę rodziców w zapobieganiu rozprzestrzeniania się dziecięcych chorób zakaźnych. Podkreślili znaczenie działań edukacyjno-promocyjnych pielęgniarki w profilaktyce zakaźnych chorób wieku dziecięcego. Przedstawili najczęściej stosowane podziały szczepionek
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share