<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations - Continued


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014
Main Theme (ENG) Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations - Continued
Main Theme (PL) Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci c.d.
Edited by A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Pages 13-16
Online since July, 2015
Authors A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Keywords (ENG) prophylactic vaccinations for children, legal foundations, obligatory vaccinations, recommended vaccinations
Keywords (PL) szczepienia ochronne u dzieci, podstawy prawne, szczepienia obowiązkowe, szczepienia zalecane
Abstract (ENG) The paper discusses the programme and legal foundations of children’s prophylactic vaccinations. It characterises the obligatory vaccinations included in the current vaccination programme since a child’s birth until he or she is 19 as well as recommended vaccinations. The focus is on the fact that placing a vaccination on the list recommended by the Prophylactic Vaccination Programme is an obligation for doctors to inform parents on available vaccinations and their benefits.
Abstract (PL) Autorzy omówili program i podstawy prawne szczepień ochronnych u dzieci. Scharakteryzowali szczepienia obowiązkowe prowadzone zgodnie z obowiązującym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia oraz szczepienia zalecane wskazując, że umieszczenie szczepionki na liście zalecanych przez Program Szczepień Ochronnych nakłada na każdego lekarza obowiązek informowania rodziców o możliwości jej zastosowania i płynących z tego korzyściach.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share