<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations - Recommended Vaccinations


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014
Main Theme (ENG) Selected Issues Related to Children Prophylactic Vaccinations - Recommended Vaccinations
Main Theme (PL) Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci - szczepienia zalecane
Edited by A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Pages 17-19
Online since July, 2015
Authors A Nosek, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, S Dyl
Keywords (ENG) prophylactic vaccinations, recommended vaccinations, children vaccinations
Keywords (PL) szczepienia ochronne u dzieci, szczepienia zalecane
Abstract (ENG) The paper discusses prophylactic vaccinations recommended for children. It characterises pneumococcal and meningococcal vaccinations as well as those against chickenpox, rotaviruses and influenza.
Abstract (PL) Autorzy omówili szczepienia ochronne zalecane u dzieci. Scharakteryzowali szczepienia przeciwko pneumokokom, meningokokom, ospie wietrznej, rotawirusom, grypie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share