<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: DiseasesThe Role of Dental Hygienist in the Prevention Periodontium Diseases


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.2/2014
Main Theme (ENG) DiseasesThe Role of Dental Hygienist in the Prevention Periodontium Diseases
Main Theme (PL) Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce chorób przyzębia
Edited by M Jóźwik, Z Kopański, D Krzemiński, S Dyl
Pages 20-23
Online since July, 2015
Authors M Jóźwik, Z Kopański, D Krzemiński, S Dyl
Keywords (ENG) oral cavity disease prophylaxis, periodontium diseases, dental hygienist
Keywords (PL) profilaktyka zdrowej jamy ustnej, choroby przy-zębia, higienistka stomatologiczna
Abstract (ENG) The paper discusses the components of prophylactic ac-tions aimed at keeping the oral cavity healthy. The focus is on the role of a dental hygienist aimed at preventing from periodontium diseases. The attention is paid to historical and modern-day tasks related to prophylaxis in the profession.
Abstract (PL) Autorzy omówili przykladowe dzialania profilaktyczne prowadzonyeh na rzecz zdrowej jamy ustnej. Nastepnie skupili sie na dzialaniach higienistki stomatologicznej zapobiegajacych rozwojowi chorób przyzebia. Zwrócili uwage na juz historyczne oraz wspólczesne zadania profilaktyki zdrowotnej w tym zawodzie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share