<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: The Significance of Interpersonal Communication in Nursing


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014
Main Theme (ENG) The Significance of Interpersonal Communication in Nursing
Main Theme (PL) Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie
Edited by Radecka, I Łopacińska, Z Kopański , I Brukwicka , Y Lishchynskyy, J Rowiński
Pages 06-09
Online since July, 2015
Authors Radecka, I Łopacińska, Z Kopański , I Brukwicka , Y Lishchynskyy, J Rowiński
Keywords (ENG) nurse, patient, principles of interpersonal communica-tion
Keywords (PL) pielęgniarka, pacjent, prawidłowe zasady ko-munikacji interpersonalnej
Abstract (ENG) As noted by the authors, the currently implemented holistic model of care, it is necessary to have vast professional competences as well as the knowledge of the principles of interper-sonal communication. The authors emphasise the role of a nurse as an interlocutor as well as a listener to the complaints of a sick patient. A patient under the care of a nurse sends messages asking for help and expects that the nurse is professional and reliable enough to provide assistance. The paper emphasises the need for a nurse to be aware of the role she plays.
Abstract (PL) Autorzy zwrócili uwage, ze we wspólczesnie realizowanym modelu holistycznym opieki nad chorym niezbedne jest posiadanie wysokich zawodowych kompetencji, ale takze znajomosci prawidlowych zasad komunikacji interpersonalnej. Podkreslili role pielegniarki nie tylko jako rozmówcy, ale takze czesto sluchacza skarg, narzekan, rozgoryczen, cierpienia osoby chorej. Pacjent, który oddaje sie pod opieke, wysyla komunikat z prosba o pomoc i oczekuje, ze jego prosba zostanie spelniona przez pielegniarke, która w swojej osobowosci i postawie ciala jest godna zaufania i profesjonalna w swoim fachu. Autorzy podkreslaja, ze jest wazne, aby pielegniarka byla swiadoma swojej roli.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share