<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: The Mechanism, Symptoms and Diagnosis of Tobacco Addiction


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014
Main Theme (ENG) The Mechanism, Symptoms and Diagnosis of Tobacco Addiction
Main Theme (PL) Mechanizm, objawy i rozpoznanie uzależnienia od tytoniu
Edited by D Nowak, M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, J Rowiński, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 10-13
Online since July, 2015
Authors D Nowak, M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, J Rowiński, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) nicotine, addiction mechanism, symptoms, addiction diagnosis
Keywords (PL) nikotyna, mechanizm uzależnienia, objawy, rozpoznanie uzależnienia
Abstract (ENG) The paper discussed epidemiological outcomes of smok-ing tobacco and presents the pathological repercussions of nicotine to human organism. Also, the principles of treatment and prophy-laxis are described.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili epidemiologiczne skutki palenia tytoniu, zwrócili uwage na implikacje patologiczne,metody profilaktyki i leczenia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share