<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: The Outcomes of Smoking


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014
Main Theme (ENG) The Outcomes of Smoking
Main Theme (PL) Skutki zdrowotne palenia tytoniu
Edited by D Nowak , M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, J Rowiński, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 14-18
Online since July, 2015
Authors D Nowak , M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, J Rowiński, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) tobacco-related diseases, principles of treating and preventing tobacco addiction
Keywords (PL) choroby odtytoniowe, zasady leczenia i profilak-tyki uzależnienia od tytoniu
Abstract (ENG) The paper discussed epidemiological outcomes of smok-ing tobacco and presents the pathological repercussions of nicotine to human organism. Also, the principles of treatment and prophylax-is are described.
Abstract (PL) Autorzy nawiązali do epidemiologicznych skutków palenia tytoniu, przedstawili następstwa patologiczne powstające w organizmie człowieka a wynikające z nikotynizmu, omówili również główne zasady leczenia i profilaktyki uzależnienia od tytoniu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share