<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2014 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Tobacco Addiction Assessed by Middle School Youth


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.4/2014
Main Theme (ENG) Tobacco Addiction Assessed by Middle School Youth
Main Theme (PL) Uzależnienie od tytoniu w ocenie młodzieży gimnazjalnej - badania wieloośrodkowe antynikotynowe programy prewencyjne. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży na temat uzależnienia od tytoniu oraz określenie wielkości problemu uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży gimna-zjalnej.
Edited by D Nowak, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek
Pages 23-26
Online since July, 2015
Authors D Nowak, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek
Keywords (ENG) tobacco addiction, middle school youth, questionnaire
Keywords (PL) uzależnienie od tytoniu, młodzież gimnazjalna, badania ankietowe
Abstract (ENG) Nicotine in the plant is a psychoactive substance stimulating human nervous system. It is responsible for the development of the addiction. Nowadays, the problem of smoking affects teenagers more and more. This makes anti-nicotine preven-tion programmes especially important. The aim of the study was to assess the youth’s knowledge on tobacco addiction and observe the magnitude of the tobacco addiction problem among middle school youth
Abstract (PL) Nikotyna zawarta w roslinie jest psychoaktywna substancja dzialajaca na uklad nerwowy, która jest odpowiedzialna za rozwój uzaleznienia. Wspólczesnie problem palenia dotyczy w coraz wiekszym stopniu równiez i mlodziezy, co czyni niezwykle istotnymi
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share