<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2015 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Alcohol Abuse: Symptoms and Outcomes


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015
Main Theme (ENG) Alcohol Abuse: Symptoms and Outcomes
Main Theme (PL) Objawy i skutki nadużywania alkoholu
Edited by A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Pages 02-06
Online since July, 2015
Authors A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, M Mazurek
Keywords (ENG) alcoholism, symptoms, outcomes
Keywords (PL) choroba alkoholowa, objawy, skutki
Abstract (ENG) The paper characterises the phases of development of alcoholism. It describes the factors that can intensify human organism’s addiction to alcohol and discusses the types and symptoms of alcohol addictions. Finally, the outcomes of drinking are also described.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali etapy rozwoju choroby alkoholowej, omówili czynniki, które mogą nasilać uzależnienie organizmu od alkoholu, omówili typy i objawy uzależnienia alkoholowego, jak również skutki nadużywania alkoholu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share