<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2015 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Fighting Alcohol Addiction


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015
Main Theme (ENG) Fighting Alcohol Addiction
Main Theme (PL) Walka z uzależnieniem alkoholowym
Edited by A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz
Pages 14-17
Online since July, 2015
Authors A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz
Keywords (ENG) alcohol addiction, therapy, treatment
Keywords (PL) uzależnienia alkoholowe, terapie i metody leczenia
Abstract (ENG) The paper emphasises the role of family in the struggle against alcoholism. The therapies and methods employed against alcoholism are briefly introduced. The treatment of alcoholism in special institutions is discussed.
Abstract (PL) Autorzy podkreslili role rodziny w walce z alkoholizmem. Przedstawili skrótowo terapie i metody leczenia uzaleznia alkoholowego. Omówili leczenie alkoholizmu osób uzaleznionych w osrodkach zamknietych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share