<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2015 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Gluten Intolerance as the Problem of the 21st Century


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015
Main Theme (ENG) Gluten Intolerance as the Problem of the 21st Century
Main Theme (PL) Nietolerancja glutenu problemem zdrowotnym XXI wieku
Edited by K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 18-24
Online since July, 2015
Authors K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) gluten, allergy, sensitivity, celiac disease diagnostics, complications, treatment
Keywords (PL) gluten, alergia, nietolerancja, celiakia, diagnostyka, powikłania, leczenie
Abstract (ENG) The authors have reviewed Polish and international literature on gluten intolerance. The problems characterised in the paper are: allergy to gluten, Duhring's disease, gluten sensitivity, and celiac disease. The focus is on symptoms, diagnosing, complications and treatment basics.
Abstract (PL) Autorzy dokonali przegladu pismiennictwa polskiego i zagranicznego poswieconego nietolerancji glutenu. Scharakteryzowali alergie na gluten, chorobe Duhringa, nadwrazliwosc na gluten i celiakie. Zwrócili uwage na objawy chorobowe, diagnostyke, powiklania, i zasadnicze elementy leczenia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share