<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2015 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Alcoholics Anonymous Members’ Opinion on the Addiction and its Outcomes


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015
Main Theme (ENG) Alcoholics Anonymous Members’ Opinion on the Addiction and its Outcomes
Main Theme (PL) Uczestnicy klubu Anonimowych Alkoholików o swoim nałogu i jego skutkach w wieloośrodkowych badaniach ankietowych
Edited by A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, M Mazurek
Pages 25-30
Online since July, 2015
Authors A Ryszkowski, A Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, Y Lishchynskyy, W Uracz, M Mazurek
Keywords (ENG) Alcoholics Anonymous, alcohol addiction, results
Keywords (PL) klub Anonimowych Alkoholików, uzależnienie alkoholowe, skutki
Abstract (ENG) As more and more young people are addicted to alcohol, alcoholism is an increasingly serious social issue. This en-couraged the authors to conduct their own research into the matter, the objective of which was to present the opinion of Alcohol-ics Anonymous members on their addiction and its outcomes.
Abstract (PL) Rosnaca liczba coraz mlodszych osób bedacych uzaleznionymi od alkoholu, czyni problematyke alkoholizmu coraz aktualniejszym problemem spolecznym, co sklonilo autorów do podjecia badan wlasnych, których celem bylo przedstawienie opinii uczestników klubu Anonimowych Alkoholików o swoim nalogu i jego skutkach.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share