<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2015 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Knowledge on Gluten and Gluten-Dependent Diseases - Survey Study


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2015
Main Theme (ENG) Knowledge on Gluten and Gluten-Dependent Diseases - Survey Study
Main Theme (PL) Wiedza na temat glutenu i chorób glutenozależnych - wieloośrodkowe badania ankietowe
Edited by K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek
Pages 31-35
Online since July, 2015
Authors K Ścibor, L Ostrowska-Nawarycz, Z Kopański, I Brukwicka, W Uracz, M Mazurek
Keywords (ENG) gluten, gluten-dependent diseases, survey study
Keywords (PL) gluten, choroby glutenozależne, badania ankietowe
Abstract (ENG) The frequency of gluten intolerance and other health problems related to the consumption of wheat and gluten is increasing across the world and came to be dubbed as “the 21st century epidemic”. One of the basic gluten intolerance treatment methods is diet. A question aris-es: to what extent is the society conscious of the problem of gluten intolerance. In search of the answer the authors conducted a survey study across multiple sites and facilities.
Abstract (PL) Częstość występowania nietolerancji glutenu oraz wielu innych problemów zdrowotnych, związanych ze spożywaniem pszenicy i glutenu staje się na świecie coraz powszechniejsza i przez niektórych zaczyna być nazywana „epidemią XXI wieku”. Jednym z zasadniczych sposobów leczenia nietolerancji glutenu jest dieta. Powstaje pytanie, do jakiego stopnia nasze społeczeństwo jest zorientowane w problematyce nietolerancji glutenu. Szukając odpowiedzi autorzy podjęli wieloośrodkowe badania ankietowe.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share