<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The nature of work in medical rescue


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015
Main Theme (ENG) The nature of work in medical rescue
Main Theme (PL) Specyfika pracy ratownika medycznego
Edited by K Wnukowski, Z Kopański, G Sianos
Pages 02-09
Online since November, 2015
Authors K Wnukowski, Z Kopański, G Sianos
Keywords (ENG) medical rescue workers’ responsibilities, specifics of work in the profession, professional risk factors
Keywords (PL) zadania ratownika medycznego, specyfika pracy zawodowej, czynniki ryzyka zawodowego
Abstract (ENG) The authors have presented the underlying assumptions of the medical rescue system in the light the 8th September 2008 Act on National Medical Rescue. Their attention has been on the responsibilities of medical rescue workers. The emphasis has been on the nature of medical rescue work and risk factors in the profession.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili założenia systemu Ratownictwa medycznego w świetle Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwrócili uwagę na ustawowe zadania ratownika medycznego, podkreślili specyfikę pracy oraz zwrócili uwagę na czynniki ryzyka tego zawodu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share