<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The dangers of medical rescue work - selected issues


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015
Main Theme (ENG) The dangers of medical rescue work - selected issues
Main Theme (PL) Zagrożenia towarzyszące pracy ratownika medycznego - wybrane zagadnienia
Edited by K Wnukowski, Z Kopański, I Brukwicka, G Sianos
Pages 10-16
Online since November, 2015
Authors K Wnukowski, Z Kopański, I Brukwicka, G Sianos
Keywords (ENG) medical rescue worker, professional practice, professional risk factors, professional burnout syndrome
Keywords (PL) ratownik medyczny, praca zawodowa, czynniki ryzyka zawodowego, zespół wypalenia zawodowego
Abstract (ENG) The paper presents the dangers related to working in medical rescue stemming from various factors, e.g. mental, chemical, biological, ergonomic, and physical ones. The attention is paid to the risk of accidents at work and other fortuitous events. What is more, the burnout syndrome as a consequence of various stress factors in medical rescue work has been analysed.
Abstract (PL) W pracy przedstawiono zagrożenia dotyczące pracy zawodowej ratownika medycznego wynikające z działania różnych czynników, m.in.: czynników psychicznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych, fizycznych. Zwrócono również uwagę na ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy i innych zdarzeń losowych. Omówiono także zespół wypalenia zawodowego jako konsekwencję działania wielu stresorów towarzyszących pracy ratownika medycznego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share