<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The assessment of the functioning of Medical Rescue Teams - selected examples


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015
Main Theme (ENG) The assessment of the functioning of Medical Rescue Teams - selected examples
Main Theme (PL) Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego na wybranych przykładach
Edited by M Andrzejewski , Z Kopański, G Sianos
Pages 17-23
Online since November, 2015
Authors M Andrzejewski , Z Kopański, G Sianos
Keywords (ENG) medical documentation, Medical Rescue Teams, Falck sub-stations - Łódź region
Keywords (PL) dokumentacja medyczna, Zespoły Ratownictwa Medycznego, podstacje Falck Medycyna - Region Łódzki
Abstract (ENG) In Poland, the medical rescue system is based on the Anglo-American doctrine. However, on the contrary to the widespread opinion, it is not a copy of this model - it is an elaboration on that model.
Abstract (PL) W Polsce system ratownictwa medycznego oparty jest o doktrynę anglo-amerykańską. Nie jest to jednak, wbrew powszechnej opinii, kopia tego modelu, co jej rozwinięcie do modelu pośredniego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share