<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Personality traits of medical rescue workers


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015
Main Theme (ENG) Personality traits of medical rescue workers
Main Theme (PL) Cechy osobowościowe ratownika medycznego
Edited by M Wojtasik, Z Kopański, I Brukwicka, J Malutnik
Pages 24-27
Online since November, 2015
Authors M Wojtasik, Z Kopański, I Brukwicka, J Malutnik
Keywords (ENG) medical rescue worker, personality traits, questionnaire study
Keywords (PL) ratownik medyczny, cechy osobowościowe, badania ankietowe
Abstract (ENG) Taking into consideration one’s personality when choosing profession may be a key factor of future success at work. The same goes for medical rescue workers.
Abstract (PL) Celem badań była próba określenia najważniejszych cech osobowościowych ratownika medycznego potrzebnych w jego pracy zawodowej, w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w środowisku ratowników medycznych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share