<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The assessment of on-patrol-duty police officers’ knowledge on first aid in bullet wounds - a questionnaire study


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015
Main Theme (ENG) The assessment of on-patrol-duty police officers’ knowledge on first aid in bullet wounds - a questionnaire study
Main Theme (PL) Ocena wiedzy policjantów pełniących służbę patrolową w zakresie pierwszej pomocy w przypadku ran postrzałowych - badania ankietowe
Edited by K Korba, Z Kopański, G Sianos
Pages 28-35
Online since November, 2015
Authors K Korba, Z Kopański, G Sianos
Keywords (ENG) bullet wounds, first aid, police, questionnaire study
Keywords (PL) rany postrzałowe, pierwsza pomoc, policja, badania ankietowe
Abstract (ENG) In recent years, an increase in the firearm-related crime rate and terrorist attacks has been observed. The consequence of that is an increase in the number of gunshot wounds. More often than not, a police officer on the patrol duty is the first person to deal with a gunshot wound. Their first aid skills at tending gunshot wounds are often priceless. The significance of that in the recent years has persuaded the author to undertake this study.
Abstract (PL) W ostatnich latach obserwuje się wzrost przestępczości oraz aktów terrorystycznych z użyciem broni palnej, a w konsekwencji wzrost obrażeń postrzałowych. Jako jedni z pierwszych z tymi zdarzeniami mają do czynienia policjanci pełniący służbę patrolową. Ich wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ranach postrzałowych stają się nierzadko bezcenne. Aktualność tej tematyki skłoniła mnie do przeprowadzenia badań własnych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share