<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Patients under the influence of alcohol in the work of Hospital Emergency Rooms


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015
Main Theme (ENG) Patients under the influence of alcohol in the work of Hospital Emergency Rooms
Main Theme (PL) Pacjenci znajdujący się pod wpływem alkoholu w pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Edited by M Olczak, Z Kopański, G Sianos
Pages 36-43
Online since November, 2015
Authors M Olczak, Z Kopański, G Sianos
Keywords (ENG) ER, patients under the influence of alcohol, the analysis of selected factors
Keywords (PL) SOR, pacjenci pod wpływem alkoholu, analiza wybranych czynników
Abstract (ENG) Alcohol is a substance that causes a similar kind of addiction to that to drugs or other stimulants, as it affects people’s behaviour and thinking. Continuous use of alcohol is related to negative consequences in every aspect of the addicted person’s life. The whole organism is affected, with all its tissues and organs.
Abstract (PL) Alkohol jest substancją powodującą podobne uzależnienie jak narkotyki czy inne używki, wpływa na nasze zachowanie, na tok myślenia. Ciągłe picie alkoholu wiąże się z negatywnymi konsekwencjami w każdej sferze życiowej osoby uzależnionej. Działa szkodliwie na cały organizm, wszystkie tkanki i narządy.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share