<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Selected aspects of the urinary system anatomy and physiology


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Selected aspects of the urinary system anatomy and physiology
Main Theme (PL) Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu moczowego
Edited by M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 01-05
Online since December, 2017
Authors M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) urinary system anatomy and physiology
Keywords (PL) anatomia i fizjologia układu moczowego
Abstract (ENG) The authors have presented an overview of the anatomy and physiology urinary system. They paid attention to the selected anatomical and physiological aspects that have particular consequences in the pathology of the system.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili w zarysie anatomię i fizjologię układu moczowego. Zwrócili uwagę na wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii mające szczególne konsekwencje w rozwoju patologii tego układu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share