<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Renal causes of haematuria


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Renal causes of haematuria
Main Theme (PL) Nerkowe przyczyny krwiomoczu
Edited by M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 09-13
Online since December, 2017
Authors M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) renal causes of haematuria
Keywords (PL) nerkowe przyczyny krwiomoczu
Abstract (ENG) The authors have discussed the renal causes of haematuria. They have characterised the selected epidemiological, pathomorphological, and clinical aspects of malignant kidney tumours in adults. They have paid attention to the genetic background of their development and emphasised the fact that the beginning of the sickness is very often accompanied by no symptoms. They have also underlined the occurrence of paraneoplastic syndromes accompanying malignant kidney tumours. They have proceeded on to explain the most common malignant tumour in children – Wilms’ tumour. Subjected to analysis were also: kidney injuries, kidney vessels diseases, renal vein thrombosis, renal tuberculosis.
Abstract (PL) Autorzy omówili nerkowe przyczyny krwiomoczu. Scharakteryzowali wybrane aspekty epidemiologiczne, patomorfologiczne i kliniczne nowotworów złośliwych nerek u dorosłych, zwrócili uwagę na tło genetyczne ich rozwoju, podkreślili często bezobjawowy początek choroby, oraz występowanie zespołów paraneoplastycznych towarzyszących nowotworom złośliwym nerek. Następnie omówili najczęściej występujący nowotwór złośliwy u dzieci – guz Wilmsa. Przedmiotem analizy były także urazy nerek, choroby naczyń nerkowych, zakrzepica żył nerkowych, gruźlica nerek.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share