<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Non-renal causes of haematuria


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Non-renal causes of haematuria
Main Theme (PL) Pozanerkowe przyczyny krwiomoczu
Edited by M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 14-19
Online since December, 2017
Authors M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) non-renal causes of haematuria
Keywords (PL) pozanerkowe przyczyny krwiomoczu
Abstract (ENG) The authors have discussed the non-renal causes of haematuria. They have presented an overview of the epidemiology, pathology, clinical symptoms, and diagnostics of bladder cancer. They have presented selected aspects related to the pathophysiology of the urinary tract. They have paid attention to the predefining factors for the formation of stones. They have discussed the selected diagnostic, therapeutic, and prophylactic issues and proceeded on to characterise the benign prostatic hyperplasia, underlining the accompanying multifarious disorders. The authors emphasised the significance of the symptoms and physical examination for the correct diagnosis. They have also discussed the urinary tract inflammations, placing the stress on the nature of the infection. They characterised the pathogens and emphasised the role of the co-existing disorders that support the development of a specified pathogen group. Also, the existence of a foreign body as well as radiation lesions in the urinary tract were discussed.
Abstract (PL) Autorzy omówili pozanerkowe przyczyny krwiomoczu. Scharakteryzowali w zarysie epidemiologię, patologie, objawy kliniczne oraz diagnostykę raka pęcherza moczowego, przedstawili wybrane zagadnienia z patofizjologii kamicy dróg moczowych, zwrócili uwagę na czynniki predestynujące do tworzenia kamieni, omówili wybrane zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne, następnie scharakteryzowali łagodny rozrost gruczołu krokowego, podkreślając wielokierunkowe zaburzenia temu towarzyszące, podkreślili znaczenie objawów i badania fizykalnego dla właściwego rozpoznania, następnie omówili stany zapalne dróg moczowych, zaakcentowali wstępujący charakter zakażenia, scharakteryzowali patogeny, podkreślając rolę współistniejących zaburzeń sprzyjających rozwojowi określonej grupy patogenów, omówili także występowanie ciała obcego i zmiany popromienne w układzie moczowych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share