<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Patients with atraumatic haematuria in the hospital emergency room practice


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Patients with atraumatic haematuria in the hospital emergency room practice
Main Theme (PL) Pacjent z nieurazowym krwiomoczem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Edited by M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 25-30
Online since December, 2017
Authors M Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) emergency room, atraumatic haematuria, medical history, physical examination, auxiliary examinations
Keywords (PL) SOR, krwiomocz nieurazowy, wywiad, badanie przedmiotowe, badania dodatkowe
Abstract (ENG) The authors have discussed the principles applied to the treatment of patients admitted to emergency rooms because of atraumatic haematuria. They have emphasised the significance of collecting the medical history, including especially the questions on the type of pain. They have paid attention to the necessity to differentiate between colic pain, the ailments accompanying pancreas diseases, genital diseases, prostate diseases, abdominal aortic aneurysm, gastric and duodenal ulcers, and radicular pain. The authors have discussed the specifics of pain in bladder and urethral disorders. Another part of the article presents the characteristic features of urinary tract disorders in the physical examination. The authors have proceeded on to characterise the significance of auxiliary tests, laboratory studies, and imaging. They emphasised the significance of the FAST ultrasound test in the practice of a medical rescue worker in an emergency room.
Abstract (PL) Autorzy omówili zasady postępowania z pacjentem leczonym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z powodu krwiomoczu nieurazowego. Podkreślili znaczenie wywiadu, wypunktowując zwłaszcza charakter dolegliwości bólowe. Zwrócili uwagę na konieczność różnicowania bólów kolkowych z dolegliwościami towarzyszącymi chorobom trzustki, narządu rodnego, gruczołu krokowego, tętniakiem aorty brzusznej, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, a także bólem korzeniowym. Omówili także specyfikę bólów w chorobach pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. W kolejnej części artykułu przedstawili charakterystyczne cechy chorób układy moczowego występujące w badaniu przedmiotowym. Następnie scharakteryzowali znaczenie badań dodatkowych, laboratoryjnych i obrazowych. Podkreślili znaczenie badania ultrasonograficznego FAST w praktyce ratownika medyczne na SOR-ze.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share