<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Patients with traumatic haematuria in the hospital emergency room practice


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017
Main Theme (ENG) Patients with traumatic haematuria in the hospital emergency room practice
Main Theme (PL) Pacjent z pourazowy krwiomoczem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Edited by Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Pages 31-34
Online since December, 2017
Authors Walentowicz, D Krzemiński, Z Kopański, M Liniarski, J Tabak, S Dyl, K Kieczka-Radzikowska, M Mazurek
Keywords (ENG) emergency room, traumatic haematuria, clinical image of urinary tract damage, post-traumatic diagnostics
Keywords (PL) SOR, krwiomocz pourazowy, obraz kliniczny uszkodzeń układu moczowego, diagnostyka pourazowa
Abstract (ENG) The authors have discussed the principles applied to the treatment of patients admitted to emergency rooms because of traumatic haematuria. They have paid attention to the clinical aspect of the injuries to each part of urinary tract (kidneys, ureter, bladder, urethra). The emphasis was put on the post-traumatic diagnostics. The authors have discussed the indications for each type of imagining depending on the location of the damage to the urinary tract. They have emphasises the significance of the seriousness of the injury and the emergency treatment adjusted to the patient’s condition. They have also pointed out the necessity of maintaining the right attitude legally and morally when dealing with a suffering patient.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili zasady postępowania z pacjentem leczonym na SOR-ze z powodu krwiomoczu pourazowego. Zwrócili uwagę na obraz kliniczny towarzyszący uszkodzeniom poszczególnych części układu moczowego ( nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa). Duży naciska położyli na diagnostykę pourazową. Omówili wskazania do poszczególnych typów badań obrazowych w zależności od miejsca uszkodzenia układu moczowego. Podkreślili znaczenie ciężkości urazu oraz zachowań ratowniczych adekwatnych do stany pacjenta. Na koniec zwrócili uwagę na konieczność przestrzegania zachowań prawno-etyczno-moralnych w kontakcie z cierpiącym chorym.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share