<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● Journal of Clinical Healthcare


Paper Title: Burns in children


Periodical Journal of Clinical Healthcare ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Burns in children
Main Theme (PL) Oparzenia u dzieci
Edited by Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, J Strycha
Pages 34-40
Online since April, 2018
Authors Osmałek, F Furmanik, Z Kopański , L Zimnoch, S Dyl, J Rowiński, J Strycha
Keywords (ENG) burns in children, epidemiology, burn severity assessment, accident scene management
Keywords (PL) oparzenia u dzieci, epidemiologia, ocena ciężkości oparzenia, postępowanie na miejscu zdarzenia
Abstract (ENG) Epidemiology of burns in pediatric population is presented with attention being drawn to the morphological aspects. Also presented are the basics of burn severity assessment. The importance of burns to trauma-prone sites and circular burns has been discussed. Accident site management measures are discussed further in the article. The importance of properly delivered first care is highlighted and the role of medical rescue services at the accident site is summarized. Attention is drawn to the high risk of airway burns (inhalation injuries) in fire casualties. Symptoms characteristic for the increased risk of inhalation injury are presented. Also highlighted is the importance of the appropriate selection of the hospital treatment site.
Abstract (PL) Przedstawiono epidemiologie oparzeń u dzieci, zwrócono uwagę na morfologiczne aspekty oparzenia, oraz podstawy oceny ciężkości oparzenia. Podkreślono znaczenie okolic wstrząsorodnych oraz oparzeń okrężnych. W dalszej części omówiono postępowanie na miejscu zdarzenia. Podkreślono znaczenie prawidłowo prowadzonej pierwszej pomocy, a także omówiono rolę ratownika medycznego na miejscu zdarzenia. Zaakcentowano, że u osób oparzonych np. w pożarach występuje duże ryzyko oparzenia dróg oddechowe (uraz inhalacyjny).Opisano objawy, których obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia urazu inhalacyjnego. Podkreślono także znaczenie właściwego wyboru miejsca leczenia szpitalnego poszkodowanego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share