Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 6

1-4
4
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
jących nerkach poziom potasu wynosi 3,8-5,0 mmol/l,
sodu 135-145 mmol/l, kreatyniny 53-114 µmol/l,
wapnia 2,25-2,265 mmol/l, białka 63-79 g/l,
aldosteronu 110-385 pmol/l, mocznika 15-50 mg%,
glukozy 70-100 mg% . [3-10]
PIŚMIENNICTWO
1.
Leczenie chorób nerek. Dostęp: 7.06.2017. http:// zdro-
we. u/zdrowe-nerki/
2.
Rudziński M. Zarys anatomii układu moczowo-płciowego.
Dostęp: 7.06.2017.
medycz-
na.pl/4826,zarys-anatomii-ukladu-moczowoplciowego.
html
3.
Gołąb B, Traczyk WZ. Anatomia i fizjologia człowieka.
Łódź; Wyd. Ośrodek
Doradztwa i Szkolenia Jaktorów. 1997.
4.
Michajlik A. Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa;
PZWL, 2003.
5.
Bullock J. Fizjologia. Wrocław; Wydaw. Medyczne
Urban&Partner, 2004.
6.
Ganong W. Fizjologia. Warszawa; PZWL, 1994.
7.
Konturek S. Oddychanie, czynności nerek, równowaga
kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe. Kraków; Wydaw-
nictwo UJ, 2001.
8.
Silbernagl S, Despopoulos A. Kieszonkowy atlas fizjolo-
gii. Warszawa; PZWL, 1994.
9.
Traczyk WZ. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa;
PZWL, 2005.
10. Traczyk WZ, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elemen-
tami fizjologii stosowanej i klinicznej. Warszawa; PZWL,
2001.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...46
Powered by FlippingBook