Journal of Clinical Healthcare (JCHC) - page 10

5-8
8
Journal of Clinical Healthcare 3/2017
Tabela 1. Przyczyny krwiomoczu [16,17]
Lokalizacja
źródła krwa-
wienia
Przyczyna
Nerki
Torbielowatość nerek
Gruźlica nerek
Urazu nerek
Nowotwory nerek i miedniczki nerkowej
Choroby naczyń nerkowych
Choroby systemowe (nefropatie, zaburze-
nia krzepnięcia)
Moczowód
Kamień moczowodu
Nowotwór moczowodu
Pęcherz mo-
czowy
Nowotwór pęcherza moczowego
Ciało obce pęcherza moczowego
Owrzodzenie pęcherza moczowego
Ostre zapalenie pęcherza moczowego
Gruczoł kro-
kowy
Nowotwór gruczołu krokowego
Zapalenie gruczołu krokowego
Gruczolak gruczołu krokowego
Cewka mo-
czowa
Kamień w cewce moczowej
Nowotwór cewki moczowej
PIŚMIENNICTWO
1.
Klijer R, Bar K. Krwiomocz – diagnostyka i postępowanie.
Lekarz 2005; 9 : 120, 132.
2.
Kiliś-Pstrusińska K, Zwolińska D. Krwinkomocz i krwio-
mocz jako problem diagnostyczny. Fam Med Prim Care
Rev 2005; 7, 2: 398-404.
3.
Wardyn A, Życińska K, Małecki R. Krwinkomocz i krwio-
mocz jako wiodące objawy schorzeń układu moczowo-
płciowego. Pol Med Rodz 2004; 6,3:1143-1144.
4.
Nowicki M, Biedunkiewicz B. Krwinkomocz. Forum Nefro-
logii 2009; 2,1:60-63.
5.
Młot B, Gawroński K, Oborska S, Pielichowski W, Waś-
ko-Grabowska A, Rzepecki P. Krwotoczne zapalenie pę-
cherza moczowego. Curr Gynecol Oncol 2012; 10,1:71-
87.
6.
Dembińska - Kieć A, Naskalski J. Diagnostyka laborato-
ryjna z elementami biochemii klinicznej. Wrocław; El-
sevier Urban & Partner, 2010.
7.
Solnica B. Diagnostyka laboratoryjna. Warszawa; PZWL,
2014.
8.
Kinkaid-Smith P, Fairley K. The investigation of hematu-
ria. Semin. Nephrol 2005; 25: 127–135.
9.
Cohen RA, Brown RS. Microscopic hematuria. N Engl J
Med 2003; 348: 2330–2338.
10. Grossfeld GD, Wolf Jr JS, Litwan MS,
et al
. Asymptomat-
ic microscopic hematuria in adults: summary of the AUA
best practice policy recommendations. Am Fam Physi-
cian 2001; 63: 1145–1154.
11. Del Mar C. Asymptomatic haematuria in the doctor. BMJ
2000; 320: 165–166.
12. Fracchia JA, Motta J, Miller LS, Armenakas NA, Schu-
mann GB, Greenberg RA. Evaluation of asymptomatic
microhematuria. Urology 1995; 46: 484–489.
13. Cormay. Twoje laboratourium. Dostęp 10.06.2017http://
5_PL.pdf .
14. Guder W, Narayan S, Wisser H, Zawta B. Próbki: od pa-
cjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanali-
tycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych. Wro-
cław; MedPharma Polska, 2009.
15. Alberts B. Podstawy biologii komórki. Warszawa; PWN,
2005;
16. Myśliwiec M. Choroby nerek. Warszawa; PZWL, 2008.
17. Borkowski A. Urologia. Warszawa; PZWL, 2006.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...46
Powered by FlippingBook